• Ar
  • En
ساعت

جمعه, 28 دی 1397


زندگينامة شهيد سيد عبدالرضا موسوي

دانشجوي رشته پزشكي «فرمانده سپاه خرمشهر»

فرمانده شهيد سيدعبدالرضا موسوي در روز جمعه 1335/1/29 در خانواده‌اي متوسط در شهرستان خرمشهر به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي و متوسطة خود را در اين شهر به پايان رسانيد. به دليل هوش سرشار و استعداد فراوان همواره دانش‌آموزي عالي در كلاس بود. بجز راه مدرسه و خانه و تلاش براي درس خواندن و يادگيري بيشتر، مشغلة ديگري نداشت. اما با اين وجود او هيچگاه خود را به كلي از همكلاسيهايش جدا نمي‌دانست و سعي ميكرد آنها را رشد داده و در خود نيز رقابت كاذب را از ميان ببرد.

در سن 18 سالگي با معدل 58/19 ديپلم گرفت. در كنكور اعزام به خارج از كشور اول شد و در كنكور سراسري نيز شركت كرد و درتمامي رشته‌هاي پزشكي دانشگاههاي ايران قبول شد كه ترجيح داد به دلائلي در دانشگاه تهران به تحصيل ادامه دهد. با ورود به دانشگاه حركتهايش عمق و جهتي خاص پيدا كرد و رابطه‌هايش وسيع‌تر شد. به دليل اينكه محيط دانشگاه را يك محيط غير اسلامي و نفرت‌انگيز مي‌ديد ـ ظاهر روشنفكرانه و ارضاء كنندة خصلتهاي نفساني ـ با اجارة خانه‌اي در جنوب شهر تهران و تحكيم رابطه خويش با تودة محروم و زحمتكش، تصميم به تشكل بچه‌هاي جنوب شهر گرفت و اين نخستين مرحلة جدي از فعاليت سياسي رضا بود.

پس از چندي جهت رابطة بيشتر با مردم، به دليل شناخت بيشتر از ويژگيهاي منطقة خود (خوزستان)، انتقالي گرفت و در دانشگاه جندي‌شاپور اهواز شروع به فعاليت نمود. در اواخر سال 55 مورد اخطار و تهديد به اخراج  از طرف گارد دانشگاه واقع شد و به دليل بي‌اعتنايي و ادامة فعاليت از دانشگاه اخراج و به خرمشهر آمد.

در خرمشهر به كمك فعالين شهر سعي نمود تمامي افراد مبارز شهر را از هر گروه و قشر متحدكرده و يك انسجام و هماهنگي مابين آنها ايجاد نمايد. به موازات رشد انقلاب اسلامي در كشور، او نيز در راه‌اندازي تظاهرات و درگيريهاي خياباني در خرمشهر و بسيج مردم و دعوت از سخنرانان مذهبي و تشكيل نمايشگاههاي كتاب در مساجد و تكثير و توزيع نوارها و اعلاميه‌هاي امام فعالانه مي‌كوشيد. در همين زمان او به رابطة تشكيلاتي با جوانان شهرهاي خوزستان اقدام نمود و در خرمشهر نيز با اجارة خانه‌اي به عنوان خانة تيمي، فعاليت نيمه‌علني را اختيار نمود، تا اينكه در جريان حكومت نظامي دستگير شد و به زندان افتاد.

در اين مرحله شهيد سيد عبدالرضا موسوي قرآن و نهج‌البلاغه را زياد مي‌خواند و با تسلط بر زبان عربي مطالعات زيادي مي‌نمود، بطوريكه گاهي اوقات روزانه 10 الي 11 ساعت كتاب مي‌خواند. در اين مرحله به دليل اهميتي كه نسبت به مبارزة مكتبي قائل بود به ارزيابي نقطه نظرها و دانسته‌هايش از مكتب پرداخت و با توجه به اينكه استادي هم نداشت به دليل قدرت استخراج و جمع‌بندي فراوانش در زمينة بحثهايي چون: شناخت و فلسفه، منطق و متون اسلامي پيشرفت فراواني نمود و سپس همين دستاوردهاي فكري را بصورت تدوين شده در سلسله‌جلساتي چندماهه به دوستانش تدريس نمود.

 در اواخر پيروزي انقلاب شهيد سيد عبدالرضا موسوي بر اثر فشار مردم آزاد شد. او در وصف ايام حبس خود گفته است: «زندان براي انسان مانند آينه است. آنجا ديگر جو، محيط و ديگران نيستند كه تو را به حركت دربياورند. هر كس كه پايدار بماند، ميزان اعتقادش به مكتب روش مي‌شود».

اولين فعاليت سياسي- اجتماعي شهيد موسوي بعد از پيروزي انقلاب شركت در “ كانوني” متشكل از افراد مبارز و مسلمان شهر بود. با اعتقاد به كار تشكيلاتي جهت مقابله با ضدانقلاب، در همين دوران مدت كوتاهي را نيز در كانون
فتح آبادان به تشكيل كلاس ايدئولوژي و تفسير نهج‌البلاغه پرداخت. تا اينكه جهاد سازندگي خرمشهرتشكيل شد. او كار شبانه‌روزي خود را در قسمت تداركات شروع نمود. با شروع فعاليت ضدانقلاب و نقطة اوج آن (چهارشنبة سياه 58) رضا گرچه از صحنه‌گردانان قضيه نبود، ولي در درگيريها شركت فعال داشت و معتقد به برخورد قاطع و نظامي با ضدانقلاب داخلي بود.

بعد از تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خرمشهر در سمت مسئول عمليات مشغول به كار شد و تا آبان‌ماه سال 58 در سپاه فعاليت مي‌كرد. بعد از آن جهت ادامة تحصيل در سال پنجم دانشكدة پزشكي به دانشگاه بازگشت و حدود “يك ترم” درس خواند. ليكن به دليل ضرورت حضور او در شهر و سپاه بنابر پيشنهاد برادران دوباره به سپاه برگشت. در اين هنگام به دليل حساسيت اوضاع شبانه‌روز فعاليت مي‌كرد و گاهي اوقات هفته‌ها به خانه نمي‌ر‌فت و به دليل برخورد قاطع با افراد و گروهها و جريانهاي سياسي در خرمشهر با تهمتهاي بسياري از جمله رياست‌طلب، قدرت‌طلب، بداخلاق، بي‌ادب، دگم و مرتجع و روبرو شد كه ذره‌اي تأثير در تصميم و عملكرد وي نداشت.

شهيد رضا موسوي در اين مرحله از نظر روحي حالت معنوي عجيبي داشت و خواندن نماز شب را هم آغاز كرده بود و در تمام رفتارهايش پناه جستن به خدا مشهود بود. در اين مدت او در شناسايي ضدانقلاب داخلي و افشاي ماهيت وابستة آنها با شركت در مصاحبه‌هاي تلويزيوني و توضيح رابطة آنها با رژيم مزدور عراق نقش فعالي داشت.

با آغاز جنگ شهيد سيد عبدالرضا موسوي از اولين روزهاي درگيري در مرز تا جنگ تن به تن در خرمشهر حضور داشت و در بسيج و هدايت رزمندگان نقش فعالي را عهده‌دار بود. تا اينكه در 16 مهرماه 59 در نبردي تن به تن با مزدوران عراقي زخمي شد ولي پس از مدتي استراحت دوباره به جبهه بازگشت و در سازماندهي مجدد سپاه فعاليت نمود و به دنبال آن به دليل ركود جبهه‌ها جهت گذراندن يك دورة فشردة نظامي به اهواز رفت.

در همين دوره بود كه رضا با مصاحبه‌هاي تلويزيوني متعدد خود به افشاي ماهيت بني‌صدر و نقش او در سقوط خرمشهر پرداخت.

پس از اتمام دوره و بازگشت به سپاه، باز هم به دليل ركود جبهه‌ها تصميم گرفت جهت صدور انقلاب و انعكاس آن در جبهة گستردة جهاني، در يكي از سفارتخانه‌هاي كشورهاي منطقة خاورميانه فعاليت نمايد. وي سه تا چهار ماه را تنها به مطالعه پيرامون نهضتهاي آزادي‌بخش منطقه پرداخت، ولي چون اين دوران مصادف با فعاليت شديد ضدانقلاب (به شيوة ترور) و سقوط بني‌صدر و متوقف شدن برنامه‌هاي وزارت خارجه و از طرفي نياز سپاه خرمشهر به فرماندة جديد (پس از رفتن برادر جهان‌آرا به منطقة 8)، مجبور شد به سپاه بازگردد و در سمت فرماندهي به بازسازي مجدد سپاه بپردازد تا اينكه پس از 8 ماه فعاليت مستمر در سپاه نوبت به آزادسازي“ خرمشهر” رسيد. در اين رابطه شهيد موسوي اقدام به سازماندهي برادران سپاه و نيروهاي اعزامي در تيپ 22 بدر نمود و خود هيچگونه مسئوليت رسمي به عهده نگرفت و با گرفتن يك موتور مرتباً در خط مقدم جبهه به هماهنگي گردانهاي مستقر در خط مي‌پرداخت. بعلت فعاليت مداوم، در شبانه‌روز بيش از 3 الي 4 ساعت نمي‌خوابيد و در اكثر گشتهاي شناسايي مواضع دشمن حضور فعال داشت. به همين دليل چهره‌اش به شدت لاغر و تكيده شده بود.

تا اينكه در روز تولد حضرت علي عليه السلام، جمعه 61/2/17 زمانيكه به سركشي گردانهاي مستقر در خط مشغول بود پس از آوردن آمبولانسي براي چند زخمي به دليل خط آتش شديد دشمن، توپي در كنار او مي‌خورد و براثر اصابت تركش توپ، متلاشي شده و به لقاء‌ الله مي‌پيوندد. 


V5.1.0.0