• Ar
  • En

زندگينامة شهيد اورنگ كريمي‌نيا

دانشجوي رشته فيزيوتراپي 

شهيد اورنگ كريمي‌نيا در سال 1338 در شهرستان ماهشهر ديده به جهان گشود. در همان اوان كودكي پدرش را از دست داد. وي شاگردي درس خوان و كوشا بود و مراحل دبستان و دبيرستان را بدون وقفه و با نمرات خوب طي نمود. ايشان علاوه بر درس علاقه خاصي به نماز و روزه داشت و با قرآن مأنوس بود. آرام و متين بود و از پرداختن به جر و بحث هاي غيرضروري اجتناب مي‌كرد. در عين حال در صورتيكه لازم مي‌ديد از مسئله‌اي دفاع نمايد اهل استدلال و منطق بود. بعد از اخذ ديپلم بلافاصله در كنكور دانشگاه شركت نمود و در رشته فيزيوتراپي دانشگاه اهواز قبول گرديد. همزمان با اوج گيري اعتراضات مردم ايران برعليه رژيم شاه به جمع دانشجويان مسلمان دانشگاه پيوست و در تظاهرات شركت فعال داشت. بعد از پيروزي انقلاب بهمراه دانشجويان پيرو خط امام به امر پاسداري از انقلاب همت گماشت. علاقه خاصي به امام خميني داشت، بطوريكه يكي از بستگانش تعريف مي‌كرد او را بسيار ناراحت ديدند و علت را جويا شدند، متوجه مي‌شوند ناراحتي ايشان بخاطر كسالت پيش آمده براي امام بوده است. انس با قرآن و نماز وي همچنان بعد از ورود به دانشگاه ادامه داشت و اين رابطه عميق تر هم گرديده بود، بطوريكه نيمه هاي شب از خواب بيدار مي‌شد و نماز شب را همراه با قرائت قرآن برپا مي‌داشت.

شب مردان خدا روز جهان افروز است         روشنان را به حقيقت شب ظلماني نيست

با شروع جنگ تحميلي به جمع چريكهاي دكتر چمران پيوست و بطور مستمر در كنار شهيد مصطفي چمران به دفاع از كشور پرداخت و فعاليت وي بحدي چشمگير بود كه از سوي نيروهاي ضد انقلاب و ستون پنجم مورد سوء قصد قرار گرفت و از ناحيه دست با چاقو مجروح گرديد. شهيد اورنگ كريمي‌نيا در تاريخ 24/8/59 همزمان با تاسوعاي حسيني در سن 21 سالگي در جبهه سوسنگرد به شهادت رسيد و در روز عاشورا در شهرستان مسجدسليمان و در كنار پدرش بخاك سپرده شد.

ما را ز جام بادة گلگون خراب كن                             زان پيشتر كه عالم فاني شود خرابساعت

جمعه, 28 دی 1397


V5.1.0.0