• Ar
  • En
ساعت

جمعه, 28 دی 1397


زندگينامة شهيد محمد حبيبي‌ پورفتيده

دانشجوي رشته پزشكي

شهيد محمد حبيبي‌پور به سال 1346 در خانواده‌اي مذهبي از روستاي فتيده ديده به جهان گشود. از همان اوايل داراي هوش و استعداد سرشار بود. وي دوران كودكي رادر مكتب‌خانه به فراگيري قرآن ومسائل ديني گذرانده و در سن 7 سالگي وارد دبستان شهيد حقاني «دقيقي» اين روستا شد. وي تحصيلات ابتدايي را با موفقيت پشت سر گذاشت و از طرف كاركنان مدرسه به عنوان شاگرد نمونه از همة جهات شناخته شد و جايزه نيز دريافت نمود. آنگاه جهت ادامة تحصيل وارد مدرسة راهنمايي مي‌شود كه اين دوران مصادف است با اوج‌گيري مبارزات ملت ايران به رهبري رهبر كبير انقلاب اسلامي بر عليه رژيم ستم‌شاهي كه منجر به پيروزي انقلاب مي‌گردد و ايشان از همان زمان با وجود كمي سن داراي روحي بزرگ، ظلم‌ستيز و شجاع بود. قبل از پيروزي انقلاب به عضويت كتابخانة شهيد اميني (شريعتي) محل درمي‌آيند. همراه با كتابهاي درسي به مطالعة كتب داستان پيرامون سرگذشت پيامبران و اولياء دين و كتابهاي مذهبي ديگر مي‌پردازد و همراه با رشد جسمي به رشد فكري و عقلي خود همت گماشته و تا بدانجا پيشرفت مي‌نمايد كه در همه موارد رشد عقلي ايشان چند سال جلوتر از رشد جسمي بود. و بر همين اساس از دوران قبل از بلوغ عملاً به فعاليتهاي مذهبي و سياسي و نظامي جهت تداوم انقلاب مي‌پردازند.

بعد از پشت‌سر گذاشتن دوران راهنمايي چون جزء دانش‌آموزان نمونه و شاگردان اول مدرسه بودند، جهت ادامة تحصيل در دبيرستان شهيد مصطفي خميني لنگرود و در رشتة علوم تجربي ثبت نام و مشغول به تحصيل مي‌شوند. در سال 65 موفق به أخذ ديپلم و به دنبالش در رشتة شيمي دانشگاه بوعلي همدان پذيرفته شده، و چون در همان سال در احتساب نمرة فيزيك اشتباهاتي رخ داد و ايشان اعتراض كرده بودند، مجدداً گزينش شده و در نيمة دوم سال 65 به عنوان دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اهواز به ادامة تحصيل مي‌پردازند.

از نظر سابقة مبارزاتي، شهيد محمد حبيبي‌پور فتيده در خرداد سال 60 با اعلام جنگ مسلحانه از طرف منافقين به همراه ديگر برادران حزب‌اللهي شهر لنگرود به سركوب منافقين مي‌پردازد و به عنوان مسئول پايگاه در بسيج لنگرود نقش بارزي ايفا مي‌كند.

در آبان سال 60 براي اولين بار با وجود كمي سن (14 سالگي) عازم جبهه شده و در عمليات پيروزمند مطلع‌الفجر به عنوان كمك تيربارچي شركت مي‌نمايد و از ناحية هردو پا مجروح مي‌گردد. بعد از آن ايشان در طي دوران تحصيل از دبيرستان تا دانشگاه بيش از 40 ماه در جبهه حضور يافته و در 13 عمليات بزرگ ديگر از جمله فتح‌المبين، بيت‌المقدس و عمليات والفجر با مسئوليت‌هاي مختلف شركت فعال مي‌نمايد؛ و جبهه‌هاي جنگ از غرب تا جنوب با وي آشنا بوده‌اند.

در اسفند سال 66 بعد از پاس كردن 20 واحد درسي در دانشكدة پزشكي اهواز و تعطيلي دانشكده به جهت ايام نوروز، مستقيماً از اهواز به سنندج رفته و به عنوان فرماندة گروهان خيبر لشكر قدس به منطقة عملياتي بانه مي‌رود. در مرحلة پاياني عمليات والفجر 10 در منطقة خرمال و حلبچه ودردپي آزادسازي ارتفاعات باني تبوك به فيض شهادت نائل مي‌آيد و جسم پاك و مطهرش در منطقة عملياتي همراه با ديگر شهداي اين عمليات باقي مي‌ماند.

از نظر خصوصيات اخلاقي، كمتر ديده مي‌شد كه شهيد حبيبي‌پور خشمگين شود و در مقابل بدگوئيها اهل منطق بود و با زبان نرم پاسخ مي‌گفت و سعي مي‌كرد مسائل را ا ز راه بحث و استدلال حل نمايد. ايشان بشاش، افتاده، ساده و باوقار بودند و هر كس با وي برخوردي داشت در اولين وهله جذب اخلاق خوبش مي‌شد.

ايشان عامل وحدت بين نيروهاي جوان محل خودش بود و در پوشيدن لباس ساده‌ترين و ارزان‌قيمت‌ترين را انتخاب ميكرد. ايشان فردي متعبد بود و در تمامي امور زندگي به خدا توكل ميكرد و نسبت به شهدا عشق مي‌ورزيد.

 

اي عاشـق پنهانـي آن يار قرينـت باد                      اي طالـب بالائـي بالات مبـارك باد

اي جان پسنديـده جوييـده وكوشيـده                    پرهـات بروئيـده پـرهات مبارك باد

خامش كن و پنهان كن بازارنكوكردي                      كالاي عجب بردي كالات مبارك باد


V5.1.0.0