اهواز - شهر دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-سازمان مرکزی -طبقه دوم-روابط عمومی دانشگاه

 کد پستی : 15794-61357

تلفن مستقیم روابط عمومی:  33738316-061 و 33337076-061

فاکس : 33367566-061

تلفن مستقیم دانشگاه : 3161-061

Ema i l : a j ums 6 1 1 @ gma i l . c om


 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8