مركز افكارسنجي دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

امروزه با رشد آگاهي عمومي مردم و افزايش مشاركت مردمي در بخش‏هاي مختلف و نياز نظام‏هاي حكومتي به افزايش مشروعيت سياسي، نمي‏توان افكار عمومي را ناديده گرفت. بايد آن را به خوبي و به طور مستمر شناخت و درك درستي از منشا و ريشه‏هاي پيدايش آن در زمان‏ها و مكان‏هاي مختلف پيدا كرد و تا آنجا كه ممكن است جريان آن را پيش‏بيني كرد. شناخت و درك درست افكار عمومي مستلزم پژوهش و مطالعه است. سنجش افكار عمومي مي‏تواند تحليل نسبتا دقيقي از توزيع عقايد مردم درباره موضوعات گوناگون مطرح در جامعه به دست دهد و شناخت، توصيف و تعيين عقايد و نگرش‏هاي موجود در جامعه را ممكن سازد.


 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8