دسته بندي اخبار 
شماره 137 
12 الی 18 خرداد ماه 93
شماره 138 
تاریخ 9 الی 25 خرداد 93
شماره 140 
2 الی 8 تیرماه 93
شماره 141 
9 الی 15 تیرماه93
شماره 142 
16 الی 22 تیرماه 93
شماره 143 
23 الی 29 تیرماه 93
شماره 144 
30 تیرماه الی 5 مرداد ماه 93
شماره 145 
6 الی 11 مردا ماه 93
شماره 146 
12 الی 18 مرداد ماه 93
شماره 147 
19 الی 25 مرداد ماه 93
شماره 148 
26 مردادماه الی 1 شهریورماه 93
شماره 149 
3 الی 8 شهریورماه93
شماره 150 
9 الی 15 شهریورماه 93
شماره 152 
23 الی 29 شهریور ماه 93
شماره 153 
30شهریورماه الی 5 مهر ماه 93
شماره 154 
6 الی 12 مهرماه93
شماره 155 
13 الی 19 مهرماه93
شماره 156 
20 الی 26 مهرماه 93
شماره 157 
27 مهر ماه الی 3 آبان ماه 93
شماره 158 
4 الی 10 آبان ماه 93
شماره 159 
11 الی 17 آبان ماه 93
شماره 160 
18 الی 24 آبان ماه 93
شماره 161 
25 آبان ماه الی 1 آذر ماه 93
شماره 162 
2 الی 8 آذر ماه 93
شماره 163 
9 الی 15 آذر ماه 93
شماره 164 
16 الی 22 آذرماه 93
شماره 165 
23 الی 29 آذر ماه93
شماره 166 
30 آذر ماه الی 6 دی ماه 93
شماره 167 
7 الی 13 دی ماه 93
شماره 168 
14 الی 20 دی ماه 93
شماره 169 
21 الی 27 دی ماه 93
شماره 170 
28 دی ماه الی 4 بهمن ماه 93
شماره 171 
5 الی 11 بهمن ماه 93
شماره 172 
12 الی 18 بهمن ماه 93
شماره 173 
19 الی 25 بهمن ماه 93
شماره 174 
26 بهمن الی 2 اسفند ماه 93
شماره 175 
3 بهمن الی 9 اسفند ماه 93
شماره 176 
10 لغایت 16 اسفند ماه 93
شماره 177 
17 لغالیت 23 اسفندماه93
شماره 178 
24 لغایت 29 اسفندماه93
شماره 179 
1 لغایت 14 فروردین ماه 94
شماره 180 
15 لغایت 21 فروردین ماه 94
شماره 181 
22 لغایت 28 فروردین ماه 94
شماره182 
29 فروردین ماه لغایت 11 اردیبهشت ماه 94
شماره 183 
12 لغایت 18 اردیبهشت ماه 94
شماره 184 
19 لغایت 25 اردیبهشت ماه 94
شماره 185 
26 اردیبهشت لغایت 1 خردادماه 94
شماره 186 
2 لغایت 8 خرداد ماه 94
صفحه1از212.بعدي.برو

 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8